Profil

Členství
2016 - dosudSpolek PRIDE-CZhttp://www.pride-cz.com
Kurzy a výcvikové programy
2016 - 2018Vzdělávací program Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči – dyadická vývojová psychoterapie (supervize PhDr. Jana Kovařovicová)MPSV ČR
2015 - 2016Výcvik Dyadická vývojová psychoterapie – rodinná terapie zaměřená na attachment a léčbu vývojového traumatu (supervize PhDr. Petra Winnette, Ph.D)ASTRA/NATAMA Praha
2014Výcvik pro lektory PRIDE – opravňuje vést odbornou přípravu PRIDE pro náhradní rodiče (supervize PhDr. Hana Kušnírová, PaedDr. Zdeněk Moldrzyk)MPSV ČR
2001 - 2002Základy optimální komunikace I, IIIDV PZ Brno
Vzdělání
2010 - 2013Speciální pedagogika (psychopedie) – studium k prohlubování odborné kvalifikace, zakončeno závěrečnou zkouškou
Téma závěrečné práce: Problematika opožděného vývoje u dítěte v náhradní rodinné péči
Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
2010 - 2012Etická výchova (výchova k prosociálnosti) – studium k prohlubování odborné kvalifikace, zakončeno závěrečnou zkouškouEtické fórum ČR Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové
1999 - 2003Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro střední odborné školy – magisterské studium, kombinovaná forma, zakončeno státní závěrečnou zkouškouPedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
1996 - 1999Sociálně zdravotní a geriatrická péče – bakalářské studium, prezenční forma, zakončeno státní závěrečnou zkouškouZdravotně sociální fakulta Ostravské Univerzity
1993 - 1995Všeobecná sestra – pomaturitní kvalifikační studium, zakončeno maturitní zkuškou
Střední zdravotnická škola Hranice
1989 - 1993Čtyřleté studium zakončené maturitní zkouškouGymnázium Nový Jičín
Pracovní zkušenosti
2016 - 2018Člen pracovní skupiny pro tvorbu koncepce rodinné politiky v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě OstravaMagistrát města Ostravy
2015 - dosudTerapeut – dyadická vývojová psychoterapieCentrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
2015Člen expertního týmu pro adaptaci materiálů programu PRIDE v rámci projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodinyMPSV ČR
2014 - dosudLektor – vzdělávací program MINIPRIDE pro sociální pracovníky působící v oblasti sociálně-právní ochrany dětíMPSV ČR
Spolek PRIDE-CZ
2014 - dosudLektor – odborná příprava PRIDE pro náhradní rodičeCentrum psychologické pomoci, p.o.
2013 - dosudLektor – individuální vzdělávání, podpůrné skupiny, odborné semináře a kurzy pro náhradní rodičeOSPOD Magistrát města Ostravy
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Centrum psychologické pomoci, p.o.
2006 - 2011Lektor – odborné semináře pro zdravotní sestryŠkolcentrum Ostrava
2007Externí pedagog předmětu Ošetřovatelská péče o nemocné v interních oborechFilozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě, Ústav ošetřovatelství
2003 - 2006Lektor – rekvalifikační kurzy pro pracovníky sociální péče se zaměřením na seniory a občany se zdravotním postiženímDům techniky Ostrava
1999 - 2016Středoškolský pedagog – odborné předměty v rámci studijních programů nelékařských profesíStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, p.o.
1997 - 1999Zdravotní sestraFakultní nemocnice Ostrava, gynekologické oddělení
1995 - 1996Zdravotní sestraNemocnice s poliklinikou Nový Jičín, interní oddělení