Služby

Od začátku roku 2015 pracuji jako OSVČ a poskytuji lektorské a terapeutické služby v oblasti náhradní rodinné péče. Spolupracuji s náhradními rodinami a sociálními pracovníky různých doprovázejících organizací v Ostravě a okolí.

Terapie

Dyadická vývojová psychoterapie – rodinná terapie zaměřená na attachment a léčbu vývojového traumatu.

Zaměření terapie

 • vztahy mezi náhradními rodiči a přijatými dětmi
 • budování pozitivní citové vazby mezi rodiči a dětmi
 • znepokojivé projevy chování a specifika přijatých dětí
 • výchovné principy, metody a postupy, rodičovský přístup k dětem a vzájemná komunikace v náhradní rodině
 • principy terapeutického rodičovství
 • aktuální témata v rodině – radosti a starosti

Jedná se o dlouhodobou spolupráci s celou rodinou. Podrobnější informace se dozvíte na první nezávazné konzultaci anebo na mých seminářích pro náhradní rodiče.

Terapeutická sezení

 • probíhají v konzultační místnosti a herně
 • trvají 90 – 120 minut
 • obsahují vyhodnocovací metody projevů chování dítěte
 • zahrnují dostatečný prostor pro dítě i pro rodiče
 • termíny jednotlivých sezení si dohodneme vždy společně

Vzdělávání náhradních rodičů

Individuální vzdělávání, podpůrné skupiny, odborné semináře a kurzy – posilování a rozvíjení znalostí a dovedností náhradních rodičů aneb pořád je co zlepšovat, vždy s prostorem pro dotazy, diskusi a sdílení praktických zkušeností.

Témata vzdělávání

 1. Rodina jako vztahová síť – naplňování potřeb a zdravý vývoj dítěte
 2. Efektivní rodičovství aneb vše o výchově dítěte
 3. Vývojové trauma a poruchy attachmentu aneb specifika přijatých dětí
 4. Stali jsme se náhradními rodiči aneb všechno je jinak
 5. Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina
 6. Terapeutické rodičovství – kroky k přijetí dítěte
 7. Identita přijatého dítěte – kořeny a kniha života
 8. Identita náhradních rodičů aneb Co se od nás očekává?
 9. Spolupráce s pedagogy MŠ a ZŠ aneb Jak to udělat, aby se našim dětem ve škole dařilo?
 10. Syndrom vyhoření aneb Jak hořet, ale nevyhořet?

Vzdělávání sociálních pracovníků

Odborné semináře a kurzy – viz výše uvedená témata, uzpůsobeno potřebám sociálních pracovníků působících v oblasti sociálně-právní ochrany dětí – náhradní rodinná péče, doprovázení náhradních rodin.

Ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Sociální akademie Centra sociálních služeb Ostrava jsem připravila vzdělávací program Dítě v náhradní rodinné péči akreditovaný u MPSV ČR.

Reference

 

OSPOD Magistrát města Ostravy
Bc. Jiřina Slívová, metodik v oblasti sociálně právní ochrany dětí
www.ostrava.cz
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Mgr. Hana Schwarz, vedoucí sociální pracovnice v oblasti náhradní rodinné péče
Ing. Andrea Holubková, manažerka vzdělávání, Sociální akademie – vzdělávací středisko
www.css-ostrava.cz
Centrum psychologické pomoci, p.o.
PaedDr. Zdeněk Moldrzyk, ředitel
www.cepp.cz