Ceník

Ceník služeb od 1.1.2024

 

Služby poskytuji za přímou úhradu klientem na základě faktury. Organizace doprovázející pěstounské rodiny obvykle vzdělávání pěstounů hradí ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče a plně nebo částečně i odbornou pomoc. Pro úhradu mých služeb lze využít také nadačních příspěvků (více informací viz níže) a zaměstnaneckých benefitů (např. oblast vzdělávání nebo zdraví).

Vzdělávání

  • interaktivní semináře a podpůrné rodičovské skupiny 300 Kč/hod
  • online semináře 250 Kč/hod, pro adoptivní rodiče cena dle domluvy
  • lektorská činnost mimo mé pracoviště – cena dle domluvy
  • semináře, workshopy a intervizní setkání pro sociální, zdravotnické a pedagogické pracovníky – cena dle domluvy

Odborná pomoc

  • nezávazná konzultace 600 Kč/hod – lze započítat do povinného vzdělávání pěstounů s osvědčením o absolvování konzultace
  • individuální terapie 800 Kč/hod – fakturován skutečný čas terapeutického sezení po 15 minutách
  • rodinná terapie 1000 Kč/hod – fakturován skutečný čas terapeutického sezení po 15 minutách

Zkušenosti s nadacemi

  • Nadace J&T přispívá náhradním rodinám mj. na psychoterapii pro svěřené děti, popř. pečující osobu – www.nadacejt.cz
  • Nadace Sirius prostřednictvím charitativního projektu Patron dětí zprostředkovává adresné veřejné online sbírky na pomoc znevýhodněným dětem a jejich rodinám – www.patrondeti.cz