Služby

Dyadická vývojová psychoterapie

Dyadická vývojová psychoterapie (DDP) je rodinná terapie zaměřená na vztahovou vazbu neboli attachment a léčbu vývojového traumatu.

Zaměření terapie

 • vzájemné vztahy a komunikace v rodině
 • budování pozitivní vztahové vazby mezi rodiči a dětmi
 • specifické potřeby a projevy chování přijatých dětí
 • rodičovský přístup k dětem, výchovné metody a postupy
 • léčivé principy terapeutického rodičovství
 • zpracování životního příběhu dítěte
 • aktuální témata v rodině – starosti i radosti

Jedná se o dlouhodobou spolupráci s celou rodinou. Podrobnější informace lze získat v rámci nezávazné konzultace anebo na mých seminářích.

Terapeutická sezení

 • probíhají v mém soukromém Ateliéru vzdělávání a psychoterapie
 • trvají zpravidla 90 – 120 minut
 • obsahují vyhodnocení psychického stavu dítěte a rodičů se zaměřením na attachment
 • zahrnují vždy dostatečný prostor pro dítě i pro rodiče
 • termíny sezení si domlouvám vždy společně s klienty
 • intenzita naší spolupráce se odvíjí od potřeb a možností rodiny
 • s klienty jsem v kontaktu nad rámec terapeutických sezení – SMS, e-mail, popř. online konzultace

V případě Vašeho zájmu o spolupráci mě neváhejte kontaktovat.

Terapeutické rodičovství

Terapeutické rodičovství (TR) je ucelený koncept bezpečného rodičovství s léčivými prvky Dyadické vývojové psychoterapie.

Tematické zaměření

 • vývojové trauma
 • nerovnoměrný vývoj
 • vztahová vazba
 • bezpečná péče
 • léčivé principy
 • uzdravující domov
 • pozitivní identita

Jedná se o posilování a rozvíjení znalostí a dovedností náhradních rodičů (aneb pořád je co zlepšovat) formou individuálních konzultací, interaktivních seminářů, online seminářů, vzdělávacích kurzů nebo podpůrných rodičovských skupin s prostorem pro dotazy, diskusi a sdílení praktických zkušeností.

Nabídka seminářů

 1. Rodina jako vztahová síť aneb vliv výchovného prostředí na vývoj dítěte
 2. Bezpečné rodičovství aneb jak vychovat spokojené dítě
 3. Vývojové trauma a attachment aneb specifické potřeby a projevy dětí v NRP
 4. Stali jsme se náhradními rodiči aneb přijali jsme ohrožené dítě
 5. Jak vytvořit uzdravující domov aneb náhradní rodina jako terapeutická rodina
 6. Terapeutické rodičovství aneb jak pečovat o dítě s nevýhodnou vztahovou vazbou
 7. Identita přijatého dítěte aneb jak pečovat o dítě s nezpracovanou minulostí
 8. Znevýhodnění přijatých dětí ve školním prostředí a jak to udělat, aby se jim ve škole dařilo
 9. Práce s emocemi přijatých dětí a náhradních rodičů
 10. Kompetence náhradních rodičů aneb co se od nás očekává

V případě Vašeho zájmu Vám zašlu stručnou anotaci vybraného semináře. Všechny uvedené semináře lze uzpůsobit potřebám sociálních, zdravotnických a pedagogických pracovníků a realizovat formou neakreditovaných seminářů, workshopů nebo intervizních setkání. Speciální nabídku seminářů uvádím níže.

Semináře pro sociální pracovníky

 • Doprovázení náhradních rodin v kontextu terapeutického rodičovství
 • Praktické aspekty Dyadické vývojové psychoterapie

Semináře pro zdravotnické pracovníky

 • Péče o dítě s traumatickou minulostí v nemocničním prostředí
 • Praktické aspekty Dyadické vývojové psychoterapie

Semináře pro pedagogické pracovníky

 • Práce s dítětem s traumatickou minulostí ve školním prostředí
 • Praktické aspekty Dyadické vývojové psychoterapie