Etika

Při mé práci s klienty je pro mě prvořadé zajištění pocitu bezpečí. Můj Ateliér vzdělávání a psychoterapie je soukromým prostorem pro tvořivá setkávání a zároveň bezpečným místem, kde se dospělí starají o děti. Nabízím citlivou podporu a odbornou pomoc klientům, kteří se mnou chtějí spolupracovat a kteří mi důvěřují. Preferuji nezávislost, mlčenlivost, citlivost, odbornost a spolehlivost. Respektuji mé klienty, rodiče i děti, spolupracovníky a specializované odborníky jiných oborů.