Profil

Věnuji se lektorské, poradenské a konzultační činnosti se zaměřením na posilování a rozvíjení rodičovských kompetencí. Specializuji se na vývojové trauma, vztahovou vazbu a terapeutické rodičovství. Poskytuji služby především pro náhradní rodiny a to individuální konzultace, podpůrné rodičovské skupiny, interaktivní semináře terapeutického rodičovství a Dyadickou vývojovou psychoterapii. Spolupracuji s rodinami a doprovázejícími organizacemi zejména v Moravskoslezském kraji. S náhradní rodinnou péčí mám dlouholeté osobní zkušenosti.

Kvalifikace

 • 2024 – 2029 Komplexní výcvik v Psychoterapii zaměřené na řešení (DALET Olomouc)
 • 2016 – 2018 Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (MPSV ČR)
 • 2015 – 2016 Výcvik v Dyadické vývojové psychoterapii (NATAMA Praha)
 • 2014 Výcvik lektorů PRIDE (MPSV ČR)

Vzdělání

 • 2010 – 2013 Speciální pedagogika (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 2010 – 2012 Etická výchova (Etické fórum ČR/Univerzita Hradec Králové)
 • 1999 – 2003 Učitelství sociálních a zdravotních předmětů pro SOŠ (Univerzita Palackého v Olomouci)
 • 1996 – 1999 Sociálně zdravotní a geriatrická péče (Ostravská univerzita) 

Absolvované odborné semináře

 • 2023 Psychická a vývojová traumata u dětí (PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.)
 • 2021 Terapeutické rodičovství (PhDr. Jana Kovařovicová)
 • 2020 Diagnostika a terapie poruch attachmentu (PhDr. Jana Kovařovicová)
 • 2019 Porozumění traumatu s pomocí neurobiologie a vztahové vazby (Mgr. Hana Vojtová)
 • 2019 Práce s traumatem (PhDr. Leona Jochmannová, Ph.D.)
 • 2018 Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice (PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.)
 • 2017 Dyadická vývojová psychoterapie (Daniel Hughes, Ph.D.)
 • 2016 Terapie zaměřená na attachment a vývojové trauma (Arthur Becker-Weidman, Ph.D.)
 • 2015 Rodičovství z hlediska citového pouta neboli attachmentu (PhDr. Petra Winnette, Ph.D.)
 • 2014 Ideální rodiče (PhDr. Petra Winnette, Ph.D.)

Pracovní zkušenosti

 • 2020 – 2022 Terapeutka projektu Zvýšení kvality a udržitelnosti systému pěstounské péče na přechodnou dobu (Vlaštovky, z.s.)
 • 2016 – 2018 Pracovní skupina pro tvorbu koncepce rodinné politiky v rámci projektu Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava (Magistrát města Ostravy)
 • 2015 – dosud Lektorská, poradenská a konzultační činnost (soukromá praxe v Ostravě)
 • 2015 Pracovní skupina pro adaptaci materiálů programu PRIDE (MPSV ČR)
 • 2006 – 2011 Lektorka odborných seminářů pro zdravotní sestry (Školcentrum Ostrava) 
 • 2003 – 2006 Lektorka rekvalifikačních kurzů pro pracovníky sociální péče (Dům techniky Ostrava, s.r.o.)
 • 1999 – 2013 Vyučující odborných předmětů nelékařských studijních oborů (SZŠ a VOŠZ, Ostrava, p.o.)